2021-03-18
Firma

Pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Audi w roku finansowym 2020 odnotowało dobre wyniki