2021-11-16
Firma

Grupa Audi odnotowuje zyski pomimo światowego kryzysu w branży produkcji półprzewodników - prognoza na rok 2021 skorygowana

Grupa Audi odnotowuje zyski pomimo światowego kryzysu w branży produkcji półprzewodników – prognoza na rok 2021 skorygowana
  • Podsumowanie trzech kwartałów 2021 roku: klientom dostarczono 1,3 miliona sztuk samochodów marki Audi, przychody na poziomie 40,4 mld euro, zysk operacyjny na poziomie 3,9 mld euro, operacyjna stopa zwrotu ze sprzedaży 9,5 procent
  • Przepływy pieniężne netto: 7,9 mld euro
  • Zagrożenie w trzecim kwartale: niedobór półprzewodników hamuje produkcję, dostawy i zmienia wyniki finansowe
  • Rejestracje po trzech kwartałach 2021 w Polsce o niemal 47% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2020
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansowych Jürgen Rittersberger mówi: “Dzięki aktywnym środkom zaradczym i dobrym wynikom operacyjnym, udało nam się znacznie ograniczyć finansowe skutki kryzysu w branży półprzewodników."

Ingolstadt, 16 listopada 2021 r. Po rekordowych wynikach z pierwszej połowy tego roku, trzeci kwartał charakteryzuje się przede wszystkim kryzysem w branży półprzewodników. Po dziewięciu miesiącach 2021 r., Grupa Audi, pomimo wyzwań, znajduje się w stabilnej, dobrej sytuacji pod względem operacyjnym i finansowym. Od stycznia do września, liczba dostaw, przychody, zysk operacyjny, zysk przed opodatkowaniem, a przede wszystkim przepływy pieniężne netto są wyższe niż w roku ubiegłym dotkniętym pandemią koronawirusa. Utrzymujące się niedobory półprzewodników zgodnie z przewidywaniami miały jednak wpływ na wolumeny i wyniki finansowe w trzecim kwartale. Audi skorygowało swoją prognozę na cały rok 2021: poziom dostaw samochodów marki Audi ma się teraz utrzymać mniej więcej na poziomie roku poprzedniego, a przychody nieco powyżej roku poprzedniego. Podwyższona zostanie także prognoza zysku operacyjnego i przepływów pieniężnych netto.