Audi MediaCenter

Nota prawna

Zasady korzystania ze strony internetowej www.audi-mediacenter.pl, przeznaczonej dla mediów:

1. Wszystkie informacje i materiały, np. zdjęcia, pliki tekstowe i video, umieszczone na stronie www.audi-mediacenter.pl mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez dziennikarzy i współpracowników wydawnictw medialnych jako materiały źródłowe do materiałów redakcyjnych. W żadnym przypadku nie mogą być przeznaczone do celów komercyjnych, zwłaszcza do wykorzystania w reklamie.

2. Informacje zamieszczone na stronie www.audi-mediacenter.pl zostały starannie przygotowane. Mimo to istnieje możliwość wystąpienia błędów i niedokładności. Całkowite i wyłączne ryzyko z tytułu wykorzystania informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej ponosi użytkownik strony internetowej, także z tytułu poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na niej informacji.

3. W celu uzyskania dostępu do strony prasowej Audi dziennikarze i współpracownicy wydawnictw medialnych otrzymują indywidualny identyfikator i hasło. Prosimy o zachowanie ich poufności i nie przekazywanie osobom trzecim.

4. Uzyskanie indywidualnego identyfikatora i hasła wymaga podania informacji o użytkowniku poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz nazwę reprezentowanej redakcji/ wydawnictwa.

Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. do kontaktów z użytkownikami, w celach o których wyżej mowa.